شرح تركيب المسرع الافضل memcachedالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ان اشرح لكم تركيب المسرع الرائع والافضل من وجهة نظري memcached اول تركيب libevent

رمز PHP:
 yum install libevent libevent-devel  

لانظمة i386 او i686 نستخدم التوزيعه التالية

رمز PHP:
rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm  

لانظمة x86_64 نستخدم التوزيع التالية

رمز PHP:
rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/RPMS//rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm  

ثم

رمز PHP:
yum -y install memcached  

ثم

رمز PHP:
memcached --u nobody -m 512 -p 11211 127.0.0.1  

ثم

رمز PHP:
pico  /usr/local/lib/php.ini  

اضف في اخره

رمز PHP:
extension “memcache.so”  

ثم

رمز PHP:
service httpd restart  

وفي الاخير php -i | grep memcache سيظهر معك هذا الناتج

رمز PHP:
memcache
memcache support 
=> enabled
memcache
.allow_failover => => 1
memcache
.chunk_size => 8192 => 8192
memcache
.default_port => 11211 => 11211
memcache
.default_timeout_ms => 1000 => 1000
memcache
.hash_function => crc32 => crc32
memcache
.hash_strategy => standard => standard
memcache
.max_failover_attempts => 20 => 20
Registered save handlers 
=> files user sqlite memcache
PWD 
=> /usr/src/memcache-2.2.5
_SERVER
["PWD"] => /usr/src/memcache-2.2.5
_ENV
["PWD"] => /usr/src/memcache-2.2.5  


http://www.traidnt.net/vb/traidnt1765988/